Sophie's Blog

Perspectief

Hoe beïnvloedt het lezen van Fictie ons perspectief? Dat is de vraag dat centraal staat tijdens de lessen Nederlands. Om dit te onderzoeken heb ik het boek Kruistocht in Spijkerbroek gelezen.

Kruistocht in Spijkerbroek

In Kruistocht in Spijkerbroek geschreven door Thea Beckman reist Dolf vanuit de 20ste eeuw terug naar de middeleeuwen. Hier sluit hij zich aan bij een kinderkruistocht wanneer hij besluit dat hij verantwoordelijk is voor de kinderen. Als hij erachter komt dat er iets niet klopt met de kruistocht moet hij vele uitdagingen overkomen om de kinderen toch nog veilig te kunnen houden.

Hoe Beinvloed KIS mijn Perspectief

Door het lezen van Kruistocht in Spijkerbroek is mijn perspectief over mensen veranderd, over mensen in middeleeuwen maar ook tegelijkertijd over mensen in de 21ste eeuw. Voordat ik Kruistocht in Spijkerbroek gelezen had dacht ik dat mensen die altijd mensen met macht volgde echt geloofde wat deze persoon tegen hun vertede. Naar het lezen van Kruistocht in Spijkerbroek vind ik dat mensen die andere volgen soms echt geloven wat dit persoon tegen hen vertelt maar heel vaak hebben ze daar zelf al twijfels over. Door het lezen van Kruistocht in Spijkerbroek begrijp ik dat deze mensen vaak wel beter weten dan wat iemand tegen hen vertelt maar zelf niet willen geloven dat het leugens zijn omdat ze deze leugen zo veel beter vinden dan hun realiteit. DIt besefte ik met door het lezen over de kinderen in de kruistocht. Kinderen die priesters volgde die hun allemaal dingen vertelde over wat ze zouden krijgen die mogelijk klonken. In het boek werd beschreven waar de kinderen het over hadden terwijl ze in de kruistocht liepen, gesprekken dat over hun wantrouwen van de priesters gingen maar ook hoe blij ze zijn om weg van hun dagelijkse leven te zijn om mening te hebben. Door dit is mijn perspectief veranderd , ik dacht eerst dat mensen die iemand anders volgt in alles wat ze doen en zeggen ook alles geloven wat hun wordt gezegd. Nu denk ik dat mensen die iemand ander volden vaak twijfels hebben over wat hun wordt toegezegd maar toch blijven ze het volgen omdat ze niet willen geloven dat wat hun toegezegd fout is omdat het zoveel beter is dan hun realiteit.

Wat heb ik Geleerd over Perspectief en Fictie

Tijdens het onderzoeken rondom de vraag “hoe beïnvloedt het lezen van Fictie ons perspectief” heb ik veel nieuwe dingen geleerd over beide fictie en non fictie. Fictie zal nooit helemaal de waarheid aan de lezer vertellen omdat er altijd verzonnen elementen zullen zijn. Maar dit is dan eigenlijk ook niet zo erg verschillend zijn van non-fictie omdat je in die boeken ook vaak niet de hele waarheid zult leren omdat mensen nog niet alles weten en ook niet alles met de hele wereld delen. Als mensen geloven wij automatisch alles wat ons wordt verteld wat er in non- fictie boeken wordt verteld ook al weten wij dat het mogelijk fout zou kunnen zijn onderzoeker het vaak fout hebben. Wij geloven alles wat er aan ons wordt verteld in non fictie boeken ook al hebben we er twijfels over omdat we niet willen accepteren dat het fout zou kunnen zijn want dit zou beteken dat we eigenlijk niks weten. Deze situatie is te vergelijken met wat ik heb geleerd door Kruistocht in Spijkerbroek te lezen ,door fictie te lezen. Uiteindelijk kunnen we dus van Fictie en non- Fictie ongeveer even veel kan leren. Maar je leert wel iets anders van beide categorieën, non- fictie kan mensen de “feiten leren maar fictie is waar mensen kunnen leren over verschillende perspectieven.

21verschoofs • January 15, 2017


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Skip to toolbar