Sara en Sophie in Boy 7

Het laatste onderdeel van het boekverslag is de verwerkingsopdracht. De leerlingen bedenken zelf een opdracht dat past bij het boek. De verwerkingsopdracht van Sophie was het naspelen van een scene uit het boek Boy 7.

 

‘Boy 7 is gewoon een goed boek, een echte aanrader’
Sophie Verschoof

 

woordenschat groep 4 – 7

In de klas werken we met de methode ‘Taalactief woordenschat’. De leerlingen krijgen de nieuwe woorden in een context aangeboden, bekijken verschillende platen en maken vervolgens de opdrachten. De woorden worden regelmatig herhaald. Daarnaast oefenen we ook de woorden op de woordenlijst om de woordenschat uit te breiden. Het is belangrijk om ook thuis deze woorden te oefenen.

Klik hier voor de verschillende woordenlijsten.

TIP!
Het is een goed idee om de woordenlijst uit te printen en thuis op te hangen en regelmatig de woorden te bespreken. Het gaat om 10 bladzijdes met in totaal 100 woorden. Per bladzijde is twee weken voldoende tijd.

Veel succes!

Lezen, spelling en taal

Waaruit bestaat een Nederlandse les?
Lezen, taal, spelling, taalbeschouwing, luisteren, spreken, begrijpend lezen om maar eens wat te noemen. Hiervoor gebruiken we een aantal verschillende methodes.

Estafette:
Om het technisch lezen te bevorderen werken de kinderen uit de methode estafette. Door de combinatie van het werk- en leesboek worden moeilijke woorden en zinnen veel herhaald. Estafette is een vrolijke en ongedwongen methode waarmee er snel naar een hoger AVI niveau gewerkt wordt.

Spelling:
Het goed spelling van woorden is belangrijk, zelfs in deze tijd van autocorrect. Met behulp van de methode taalactief spelling leren de kinderen het goed spellen van zowel moeilijke woorden als lastige werkwoorden. DSC03610 DSC03611 DSC03613 DSC03615

Woordenschat is belangrijk!

Zoals een schilder verschillende kleuren nodig heeft om te kunnen schilderen, hebben wij woorden nodig om een verhaal te kunnen vertellen.

Woordenschat is belangrijk om te kunnen lezen, vertellen, schrijven en begrijpen. Om Nederlandstalige kinderen in het buitenland te ondersteunen is het noodzakelijk om de woordenschat op peil te houden. Nieuwe kennis krijgen ze aangereikt in het Engels. Ik hoor vaak kinderen spreken over Math en PE omdat ze de woorden wiskunde en gym nauwelijks te horen krijgen. Het is dus van belang om ze in aanraking te brengen met nieuwe woorden.

In de klas zijn we met een nieuw systeem bezig, ‘het woordenboek’. Wanneer de leerlingen aan het lezen zijn noteren ze moeilijke woorden op hun boekenlegger. Op een later tijdstip zoeken ze de betekenis op en noteren beide in een apart schrift. Dit schrift is hun woordenboek. Dit woordenboek lezen ze regelmatig door zodat ze de woorden herhalen. Ze kunnen door elkaar, de leerkracht of ouder overhoord worden.

DSC03620 DSC03621 DSC03623 DSC03624 DSC03606Het voordeel hiervan is dat ze de woorden zelf hebben uitgekozen. Het komt uit een boek dat ze leuk vinden en heeft al hun interesse. Op deze manier slaan ze de woorden gemakkelijk op en breiden ze hun woordenschat snel uit.

Het bijzondere aan dit systeem is dat ze de woorden vaak al snel weer tegenkomen. Bijvoorbeeld in het lesboek of op het nieuws. Dit is natuurlijk een enorme succeservaring en een goede stimulans om verder op zoek te gaan naar moeilijke woorden.